Dům kultury Kino
       
 
Program - aktuální Program - archiv Seriál dechových hudeb Kruh přátel hudby Slovácký rok Služby MKS Kyjov Propagační tiskoviny Předprodej vstupenek Kontakt Vyletěla holubička FARMÁŘSKÉ TRHY 2016Kyjovské letní slavnosti 2016
Slovácký rok

 

Nejvýznamnější folklorní akcí, která se uskutečňuje vždy jednou za čtyři roky, je regionální festival Slovácký rok v Kyjově. V rámci čtyř dnů, po které se tento festival koná, prezentují jednotlivé programové bloky život, práci i zábavu lidu našeho regionu kyjovského Dolňácka během celého roku.

Pestrost, bohatost a krása lidových krojů oblastí regionu dotváří kolorit jednotlivých vystoupení, zvykoslovných pořadů a obyčejů. K nejvyhledávanějším atraktivitám festivalu patří vždy jak krojová přehlídka, tak také velkolepý průvod krojovaných účastníků festivalu i okolních obcí či specifický program „Jízda králů ze Skoronic“.

Celý festival je, kromě hlavních pódiových vystoupení, doslova protkán řadou doprovodných akcí (vystoupení cimbálových muzik, dechových hudeb i příležitostných muzicírování), kde má každý návštěvník možnost být přímým aktérem děje, když si spolu s ostatními zazpívá, a možná i dokonce zatančí.

Pro své neopakovatelné kouzlo opravdu čistého lidového projevu, tedy bez profesionálních vlivů, získal tento festival nebývalou prestiž a obdiv celé řady našich, ale hlavně zahraničních návštěvníků. Pro svou náročnost a jedinečnost je proto pořádán pouze jednou za 4 roky. Pro všechny tyto atributy získal Slovácký rok v Kyjově stálou záštitu Ministerstva kultury i Ministerstva zahraničních věcí ČR, stal se nedílnou součástí kalendářů aktivit Folklorního sdružení ČR u nás i v zahraničí.

Svým rozsahem a pojetím je považován za jeden z největších a také nejstarších folklorních festivalů. O tomto faktu hovoří také skutečnost, že jej při účasti přibližně 4 tis. účinkujících navštíví na 35 tis. diváků.

XIX. Slovácký rok v Kyjově proběhl 13. - 16. srpna 2015.

www.slovackyrok.cz

Programový sborník.pdf
Programový plakát.pdfReportáže: SLOVÁCKÝ ROK 2015Program:


ČTVRTEK
SPOLEČNÉ OTEVŘENÍ VŠECH VÝSTAV
Vernisáž obrazů Lenky Jurečkové spojená s představením nových knih Pavla
Černého, Vojtěcha Holcmana a reedice knihy Lubora Niederleho Moravské Slovensko
autor: Jana Truschingerová  
17:00 - 18:00 Radniční galerie – nádvoří radnice

ANKA
Medailon k 85. narozeninám zpěvačky Anny Kyliánové z Ježova
Autoři: Milan Pokorák a Jiří Petrů
18:30 - 20:00 Nádvoří radnice                                         

KDYŽ KŘÍDLOVKA ZPÍVÁ
Přehlídka dechových hudeb
autor: Ladislav Svoboda
20:30 – 22:00 Letní kino    
                                                             

PÁTEK
VITAJTE V KYJOVĚ

Koncert Mladé muziky ze Šardic                                                     
autor: Petr Petrů
15:30 – 16:30 Masarykovo náměstí                                                                     

ZAHÁJENÍ SLOVÁCKÉHO ROKU 2015
STAVĚNÍ MÁJE
autor:  Milan Pokorák a Jiří Pelikán
17:00 – 19:00 Masarykovo náměstí                                        

KLENOTY SESBÍRANÉ
zaměřeno ke 150. výročí narození sběratelky Františky Kyselkové
autor: Josef Varmuža
20:00 - 22:30 Letní kino                                                                       

MINORITY REPORT
Pátrání po stopách kultury etnických menšin na Kyjovsku
autor: Michael Strýček
23:00 – 00:30 Letní kino                                                              

TANEČNÍ ZÁBAVY
Dechová a cimbálová muzika
20:30 – 02:00 Masarykovo náměstí a areál Pod kaštany


SOBOTA
LIDOVÝ JARMAK
Tradiční lidová tvorba s jarmarečním programem
Autor: Irena Trutmanová, Václav Stix a Dušan Janovský
8:00 – 18:00 Masarykovo náměstí          

SELSKÝ DVŮR
Tradiční lidové pokrmy s programem
autor: Miroslav Blahušek
8:00 – 18:00 Areál Pod Kaštany – za Domem kultury                                  

TEČE VODA VODĚNKA
Dětské folklorní soubory
autor: Blažena Sedlářová
9:00 – 11:30  Městský park                                                                          

HODY, MILÉ HODY
Přehlídka krojů  
autor: Jaroslav Slovák a Ivo Šimeček 
10:00 – 11:00 Před kostelem NPM                                         

SVATOBOŘÁCI
Koncert dechové hudby
autor Ladislav Svoboda
13:00 - 14:00 Masarykovo náměstí                                          

KROJOVANÝ PRŮVOD
Účastníci z obcí regionu        
autor:  Tibor Skalka
14:00 – 16:00 Komenského ulice – Masarykovo náměstí                           

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ           
Hudba, tanec a zpěv mezi návštěvníky
autor: Rostislav Marada
16:00 – 18:00 Masarykovo náměstí                                                            

ČÍ JE TO PĚSNIČKA
Pořad o autorství lidových písní, v němž se víc zpívá a hraje, než mluví.
autor: Ludvík Běťák
16:15 – 17:45 Nádvoří radnice                                                               

VESELO V KYJOVĚ BÝVALO...
Na besedě u cimbálu
autor: Jiří Martykán
17:00 – 18:30  Letní kino                                                                            

POD JAVOREM, POD ZELENÝM
Ženské a mužské pěvecké sbory
autor:  Jaroslav Homola
18:00 – 19:30  Park                                                                         

DYCKY TAK BÝVALO, AJ MOSÍ BYT
Dědictví otců – hlavní zvykoslovný pořad
autor: Břetislav Rychlík a Josef Holcman
20:00 – 22:30 Letní kino                                            

PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Orchestr lidových nástrojů, taneční divadlo a lidoví vypravěči  v pořadu  o strastech a slastech života
autor: Ladik Šimeček
23:00 - 0:30 Park                                                                              

TANEČNÍ ZÁBAVY
Dechové a cimbálové muziky
20:00 – 02:00 Masarykovo náměstí a areál Pod kaštany


NEDĚLE
MŠE SVATÁ
9.00 – 10:15 Kostel Nabevzetí Panny Marie

SETKÁNÍ MLADÝCH CIMBÁLOVÝCH MUZIK
autor: Jiří Petrů ml.  
9:00 – 10:15 Masarykovo náměstí – před DK                                      

JÍZDA KRÁLŮ
Skoronská chasa na koních
autor: Marie Holcmanová a Josef Holcman
10:30 – 13:30 Masarykovo náměstí a ulice Kyjova           

JANOVY PAŠIJE
Umučení Ježíše Krista v lidové písni
autor: Petr Varmuža
11:00 – 12:00 Kaple Sv. Josefa Kalasanského - Gymnazijní kaple            

TANEC NA HRANĚ
O verbuňku včerejším a dnešním
autor: Martin Jelínek
13:30 – 14:45  Park   
                                                                                           
PAVEL ŠPORCL A GIPSYWAY ENSEMBLE
Známý houslový virtuóz s cikánskou cimbálovou kapelou  
autor: Petr Petrů
15:00 – 16:30  Letní kino 
 
KÁCENÍ MÁJE A UKONČENÍ SLOVÁCKÉHO ROKU 2015    
autor:   Jiří Pelikán a Milan Pokorák
17:00 – 19.00 Masarykovo náměstí                                      
 

VÝSTAVY:

~ Radniční galerie ~
OKOLO KYJOVA
obrazy a monotypy
LENKY JUREČKOVÉ
s folklorními náměty
vernisáž 13. 8. 2015 v 17h
(Autorka: Lenka Jurečková)

~ Galerie Doma ~
VŮNĚ A  PODOBY DŘEVA
Antonín Hájek
- řezby, soustružení a vylévání kovem
vernisáž 13. 8. 2015 v 17h
(Autorka: Romana Habartová)

~ Čajovna & galerie MKS ~
Obrazy kyjovského rodáka BORKA BAYERA
- olej, akryl
vernisáž 10. 8. 2015 v 16.30h
(Autorka: Alena Šenková)

~ Vlastivědné muzeum ~
KYJOVSKÉ STŘÍPKY
- kroje, plakáty, fotografie
bez vernisáže
(Autorky: Taťána Martonová, Blanka Pokorná, Ester Vratislavská)

~ Gymnazijní kaple sv. Josefa Kalasanského ~
O BARVÁCH TÓNŮ A TÓNECH BAREV
- obrazy Vladimíra Vašíčka
bez vernisáže
(Autor: Vladimír Vašíček ml.)

~ Městská knihovna Kyjov ~
KNIHOVNA KNIHAMI VYŠÍVANÁ
- výstava knih autorů z Kyjovska, Hodonínska, Strážnicka, ale i dalších regionů Jihomoravského kraje, jejichž tématem je národopis, folklór, Slovácký rok a tradiční způsob života na Kyjovsku
bez vernisáže
(Autorka: Marie Ježková)DOPROVODNÉ AKCE:

5. Krajská a 11. Okresní výstava zvířat mladých chovatelů s mezinárodní účastí a místní výstava králíků, holubů a drůbeže (pořádá Český svaz chovatelů Kyjov a Okresní komise pro práci s mládeží) - Palackého ulice, areál naproti Vlastivědného muzea
sobota 8 – 20 h, neděle 8 – 16 h.


9. ročník Galerie rulandských vín v ČR - Sportovní hala Klvaňova gymnázia 
sobota 14-24 h, neděle 11-17


Výstava a prodej bednářských výrobků - Svatoborská 21 - (pořádá Bohumil Šikula)

 
(c) 2007, Dan Špaňhel